วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2024

100-year-old-wooden-house-of-malay-03

บ้านไม้ยกพื้น 100 ปี บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
100-year-old-wooden-house-of-malay-02
100-year-old-wooden-house-of-malay-04