วันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2024

100-year-old-wooden-house-of-malay-05

บ้านไม้ยกพื้น 100 ปี บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
100-year-old-wooden-house-of-malay-04
100-year-old-wooden-house-of-malay-07