วันพฤหัสบดี 29 กุมภาพันธ์ 2024

traditional-malaysian-house-in-langkawi-02

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์โบราณดั้งเดิมของมาเลย์ ตกแต่งภายในร่วมสมัย

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์โบราณดั้งเดิมของมาเลย์ ตกแต่งภายในร่วมสมัย

traditional-malaysian-house-in-langkawi-01
traditional-malaysian-house-in-langkawi-03