วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

traditional-malaysian-house-in-langkawi-13

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์โบราณดั้งเดิมของมาเลย์ ตกแต่งภายในร่วมสมัย

บ้านไม้ยกพื้น สไตล์โบราณดั้งเดิมของมาเลย์ ตกแต่งภายในร่วมสมัย

traditional-malaysian-house-in-langkawi-12
traditional-malaysian-house-in-langkawi-14