วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

stone-house-03

แบบบ้านหลังเล็ก ด้านนอกผนังหิน ภายในผนังไม้
stone-house-02
stone-house-04