วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2024

stone-house-04

แบบบ้านหลังเล็ก ด้านนอกผนังหิน ภายในผนังไม้
stone-house-03
stone-house-05