วันเสาร์ 13 กรกฎาคม 2024

Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-08

บ้านไร่ผนังไม้ไผ่ มีระเบียงชมวิวทุ่งนาและธรรมชาติ อยู่เรียบง่ายแบบวิถีชีวิตเกษตรกร
Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-07
Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-09