วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2024

Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-09

บ้านไร่ผนังไม้ไผ่ มีระเบียงชมวิวทุ่งนาและธรรมชาติ อยู่เรียบง่ายแบบวิถีชีวิตเกษตรกร
Chiang-Mai-Traditional-Farm-House-08